neděle, září 07, 2008

Sopky a jejich vliv na klima

Mezi déletrvající kauzy, které přitahují pozornost médií jistě patří tzv. globální oteplování, či klimatické změny, chcete-li. Nejčastěji popisovaným viníkem je lidmi produkovaný oxid uhličitý.

Ano, lidská činnost ho skutečně vytváří v nemalém množství a skutečně má vliv na klima, ale je jeho vliv skutečně tak velký, když jeho současné zastoupení v atmosféře je kolem 385 ppm (0,0385%)?

Media vůbec neinformují o ostatních skleníkových plynech, jako např. N20, methan, ozón, či vodní pára. Právě vodní pára je vůbec nejúčinnější skleníkový plyn, který má spoustu přirozených zdrojů...

Mezi velmi důležitý faktor ovlivňující zemské klima patří sopečná činnost. Při sopečných erupcích se do atmosféry dostává obrovské množství sopečného popílku, prachu, oxidů uhlíku, síry a dalších plynu. Sopky ovlivňují klima mnoho způsoby, některé mají ochlazovací (saze, popílek) , jiné naopak otepovací efekt (metan, CO2).

Mezi největší sopečné výbuchy ve dvacátém století patří výbuchy sopek Svatá Helena (1980) a Pinatubo (1991). Oba tyto výbuchy měli vliv na klima.

Při výbuchu Svaté Heleny (1980) přišel vulkán celkem o 2,8 miliardy m3 materiálu.Za jediný den sopka do atmosféry vychrlila 520 miliónů tun popílku, což znamená, že erupce do atmosféry uvolnila mnohonásobně větší množství skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo svojí činností za celou dobu své existence!

Ani sopka Pinatubo se nenechala zahanbit a v 14.6.1991, kdy došlo k největší erupci a popílek se dostal až do výše 21 km. Uvolnilo se 10 kubických kilometrů popílku, který se v oblasti rovníku roztáhl kolem celé Zeměkoule.


Nové výzkumy potvrdily vliv sopečného popílku a aerosolů na vznik oblačnosti, která odráží zpět sluneční záření. Objevily ale i zatím neznámý vliv látek ze sopečných erupcí na mokřadní ekosystémy. V období, kdy nejsou časté sopečné erupce, v mokřadních ekosystémech převažují bakterie produkující metan.

Po velkých sopečných erupcích může docházet k tomu, že sopečný popílek obsahující síru naruší rovnováhu bakteriálních společenstev ve prospěch bakterií, které konzumují sulfáty a sníží se tak velikost populace bakterií produkující metan, což vede k ochlazovacímu efektu. Tento vliv sopečných erupcí byl prokázán na základě výzkumu erupce islandské sopky Laki (1783), které takto ovlivnily mokřady ve Skandinávii a na Sibiři.

Sopečná činnost nemusela mít vždy jen fatální následky. Někteří vědci (Paul Hoffman, Sturgis Hooper) přisuzují sopečné činnosti roli jakéhosi záchrance klimatu. Tito vědci přišli s velmi zajímavou (ale i pro některé další vědce kontroverzní) domněnkou o tom, že v minulosti Země se vyskytla alespoň jedna epizoda globálního zalednění vinou sníženého obsahu CO2 v zemské atmosféře a následného poklesu skleníkového efektu.

Taková epizoda se měla údajně odehrát již před 2,35 miliardy let a pak ještě mnohokrát až do pozdního prekambria před 590 miliony lety. Oceány tak zamrzly až do hloubky 1 km a ze Země se stala doslova sněhová koule s nepochybně ničivými následky pro život; všechno s výjimkou baktérií nutně vyhynulo.


Až po skončení poslední epizody nastal přibližně před 565 miliony let známý bouřlivý rozvoj života v kambriu. Země se však z toho pokaždé vzpamatovala zásluhou dodávky oxidu uhličitého při zvýšené vulkanické činnosti.

Rozmístění aktivních sopek

Zdroje a další informace
spacedaily.com, cs. wikipedia.org (1,2,3), osel.cz.

Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Ano, sopky mají obrovský vliv na globální klima. Nevím sice přesně, kolik už lidstvo vyprodukovalo milionů tun CO2 ale vaše věta:
...Za jediný den sopka do atmosféry vychrlila 520 miliónů tun popílku, což znamená, že erupce do atmosféry uvolnila mnohonásobně větší množství skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo svojí činností za celou dobu své existence!...
se mi zdá přehnaná. Těch 520 milionů tun tvořil z převážné většiny právě popílek a kusy skal - skleníkové plyny tvořili jen malou část.

Anonymní řekl(a)...

Vztah vody a klimatu je mozne hlabsie prestudovat na www.waterparadigm.org aj v slovenskom jazyku od skupiny cesko-slovenskych expetru.

geograf řekl(a)...

:-) Můžete mi prosím říct, proč zde matete nebohé čtenáře nesmysly?.....CO2 vytvořené sop. činností je v objemu řádově100krát menší než antropogenní původ.
Každý rok člověk vypouští přibližně 2 mld tun CO2....tak jak to můžete srovnávat s 520 mil. tun popílku? Kolik z toho bylo CO2?
Tudíž je nesmysl tvrdit:
což znamená, že erupce do atmosféry uvolnila mnohonásobně větší množství skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo svojí činností za celou dobu své existence!
Měl byste za prvé zapojit logiku, jelikož tohle jsou počty prvního stupně základní školy a za druhé si něco o sopečné činnosti něco přečíst a ne si vymýšlet vlastní zcestné teorie.

Florametis řekl(a)...

Vážený Geografu,
Pokud by jste se jen trochu vážněji zajímal o vztah mezi sopečnou činností a klimatem, tak by jste musel přijít k závěru, že sopečná činnost může mít zcela zásadní vliv na klima.
Více než o CO2 jde zde o oxid siřičitý, metan, popílek a jiné aerosoly.
Netřeba podotýkat, že metan je mnohem účinější skleníkový plyn než oxid uhličitý.
Po Explozi sopky Pinatubo došlo díky uvolnění aerosolů do atmosféry k poklesu slunečního svitu o 10 % - což mělo za následek pokles průměrné teploty na severní polokouli o 0,5-0,6 °C. Podobně neblahý vliv byl i na ozónovou vrstvu.

Anonymní řekl(a)...

U nás je bohužel obecně vžitý a stále živený strašák CO2 jako jediný skleníkový plyn, který lidé znají. Ti trošku starší znají snad ještě Freon. Zjišťovat si cokoliv víc, vzdělávat se a věřit i něčemu jinému, než co nám nakuká politik nebo TV Nova se u nás nenosí. To a všudypřítomná česká neschopnost (nebo neochota) porozumět psanému slovu dělá ze spousty lidí hloupé a manipulovatelné stádo.

Anonymní řekl(a)...

Ta sopka, které říkáte "Svatá Helena", se tak ve skutečnosti nejmenuje. Správně by se měla v překladu jmenovat "Svatý Helen", protože byla pojmenována po britském diplomatovi, lordu St Helens. Anglický název "Mount St. Helens" je v Česku stupidně překládán špatně.

Niko Pavlicek řekl(a)...

..vývoj nejnovějších poznatků: pred 15 lety

https://www.skepticalscience.com/arg_volcano_cz.htm

Niko Pavlicek řekl(a)...

novější studie, již 2008

http://veda-technika.blogspot.cz/2008/09/sopky-jejich-vliv-na-klima.html

Niko Pavlicek řekl(a)...

..a současnost

http://auto.idnes.cz/spalovaci-motor-co2-0ok-/automoto.aspx?c=A151113_162659_automoto_fdv

Niko Pavlicek řekl(a)...

..a tohle mi připadlo také zajímavé (2015)

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2077-teplota-planety-kontroluje-koncentraci-co2-nikoliv-lide

 

blogger templates | Make Money Online