čtvrtek, srpna 24, 2006

Primy dukaz temne hmoty

Kombinovaný obrázek dokazující existenci temné hmoty
V poslední době se objevily dvě zajímavé zprávy týkající se temné hmoty a temné energie.

Temná hmota se odlišuje od normální, zářivé hmoty tím, že není přímo opticky pozorovatelná. Na její přítomnost často ukazuje pohyb normální zářivé hmoty, či efekt gravitační čočky. Bez přítomnosti temné hmoty nelze často vysvětlit pozorovanou dynamiku členů galaktických kup - rychlost pohybu jednotlivých členů je mnohem vyšší než rychlost, která by odpovídala pozorované hmotnosti kupy.

Obrázek - kupa galaxií 1E 0657-56, představující srážku dvou galaktických kup, je výsledkem práce odborníků, kteří stojí za Chandrou, HST, VLT, Magellanem. Růžová barva představuje horký plyn, zářící v rentgenové části spektra, který byl po srážce zbržďen odporem prostředí. Bílá a oranžová barva odpovídá viditelné části spektra. Nejzajímavější je asi modrá barva zobrazující místa s výskytem temné hmoty. Tato místa byla určena pomocí již zmíněného efektu gravitační čočky - zakřivování světla, které pochází z objektů ležících daleko v pozadí.

Na obrázku tedy vidíme oddělení temné, a normální, zářivé hmoty. Toto oddělení nejde jinak vysvětlit než výskytem temné hmoty.

Velkou část vesmíru (70 % hm.) podle dosavadních teorií má tvořit temná energie. Ta je ještě záhadnější podstaty než temná hmota. Možná se ale bez ní můžeme obejít - stačí pozměnit gravitační zákon ve velkých vzdálenostech, jak to provedli vědci z Fermilabu a z University College London. Nejlepší na tom je, že Einsteinova obecná teorie relativity, která popisuje gravitaci jako zakřivení časoprostoru, stále zůstává v platnosti.

Žádné komentáře:

 

blogger templates | Make Money Online