neděle, července 08, 2007

Čím nás překvapí Merkur

Merkur zatím zkoumala pouze jedna kosmická sonda, je na čase, aby vyslat další sondy k této málo probádané planetě

Brzy to bude rok, co se Merkur stal nejmenší planetou sluneční soustavy (Pluto bylo degradováno na trpasličí planetu). Rovněž malé je i množství informací, které vědci o této planetě nejbližší ke Slunci mají k dispozici a dá se říci, že je to dosti záhadná planeta. Největší záhadou je asi přítomnost magnetického pole, které by podle dosavadních teorií tato planeta neměla mít. Merkur má sice slabé (1 % Zemského pole), ale přesto měřitelné magnetické pole. Pro planety zemského typu je pro vytvoření magnetického pole nutná přítomnost tekutého jádra, jenže Merkur je příliš malý na to, aby si tekuté jádro dlouhodobě udržel. V tomto roce byla tato záhada částečně rozluštěna. Analýzou radarových pozorování bylo zjištěno, že alespoň vnější část jádra je tekutá.

Další záhadou je jak vypadá povrch planety. Neboť zmapováno bylo pouhých 45 % povrchu planety. Toto zmapování bylo výsledkem zatím jediné sondy, která Merkur zkoumala - Mariner 10. Tato sonda vykonala celkem tří průlety kolem Merkuru mezi léty 1974 až 1975. Jelikož na dno některých kráterů nedopadnou sluneční paprsky je možné, že na Merkuru se může nacházet vodní led. Sonda Mariner 10 se postarala o překvapení, když objevila, že Merkur má sice velmi slabou, ale přesto zřejmou atmosféru. U takto Slunci blízké planety (cca 58 mil km) se to rozhodně nečekalo. Bude zajímavé studovat v budoucnu interakci této atmosféry se slunečním větrem.

Celkem je tedy těch záhad dost a je na čase, aby lidstvo vyslalo k Merkuru další výzkumnou sondu. Prvního posla k Merkuru vypustila 3. 8. 2004 americká NASA, jeho jméno je MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging). Pro ušetření energie při cestě vykoná tato sonda několik těsných průletů kolem planet (získá tak nebo ztratí kinetickou energii)
  1. 1. 8. 2005 kolem Země,
  2. 23. 10. 2006 a 6.6 2007 kolem Venuše
  3. 14. 1. 2008, 6. 10. 2008 a 29. 9. 2009 kolem Merkura
Po těchto složitých manévrech bude v březnu 2011 navedena na eliptickou oběžnou dráhu kolem planety Merkur ve vzdálenosti 200 až 15 000 km od povrchu.

Sonda o rozměrech 1,27 m x 0,71 m x 1,05 m a hmotnosti 988 kg bude operovat velmi blízko slunce, proto se musí chránit před slunečními paprsky (které by sondu mohly zahřát na 500 °C) keramickým štítem. Díky němu budou moci přístroje pracovat při teplotě 20 °C. Messenger se zaměří na výzkum magnetického pole, povrchu, geologických vrstev, atmosféry a slunečního větru. Výzkum bude trvat asi jeden rok.
Přístrojové vybavení sondy Messenger

Ani Evropa (ESA) nechce zůstat pozadu,

a tak spolu s Japonci (JAXA) naplánovala na rok 2014 start sondy BepiColombo. V podstatě se jedná o trojitou sondu. ESA vyrobí modul MPO (Mercury Planetary Orbiter), japonská kosmická agentura vyrobí MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter).
Třetí modul MTM (Mercury Transfer Module) vyrobí opět ESA a jeho úkolem je dopravit obě sondy k Merkuru. Bepicolombo poháněná iontovým motorem při cestě rovněž využije průletů kolem planet (náš Měsíc, Země, Venuše a Merkur). Po přiblížení k Merkuru se obě sondy oddělí od transportního modulu a oba moduly se dopraví na své místo vlastními (teď již konvenčními motory) kde budou provádět svůj důkladný průzkum (geologie, atmosféra a magnetické pole Merkura, testování obecné teorie relativity).
Uvidíme tedy, co se dozvíme nového.

Zdroje a další informace:
astro.cz, wikipedia, wikipedia, ian.cz, astro.cz, http://messenger.jhuapl.edu/, http://bepicolombo.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=30

Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha

1 komentář:

Joshua řekl(a)...

It's so nice for me to have found this blog of yours, it's so interesting. I sure hope and wish that you take courage enough to pay me a visit in my PALAVROSSAVRVS REX!, and plus get some surprise. My blog is also so cool! Don't think for a minute that my invitation is spam and I'm a spammer. I'm only searching for a public that may like or love what I write.

Feel free off course to comment as you wish and remember: don't take it wrong, don't think that this visitation I make is a matter of more audiences for my own blogg. No. It's a matter of making universal, realy universal, all this question of bloggs, all the essential causes that bring us all together by visiting and loving one another.

I think it's to UNITE MANKIND that we became bloggers! Don't see language as an obstacle but as a challenge (though you can use the translater BabelFish at the bottom of my page!) and think for a minute if I and the rest of the world are not expecting something like a broad cumplicity. Remenber that pictures talk also. Open your heart and come along!!!!!

 

blogger templates | Make Money Online