úterý, září 12, 2006

Dokonalá čísla

Zajímavosti z teorie čísel 4


Zamysleme se nad těmito čísly: 6, 28, 496, 8128, 33550336. Čím jsou zajímavá? Tato čísla se rovnají součtu svých vlastních dělitelů (dělitel čísla n který je menší než n). Tedy 6=1+2+3, 28 = 1+2+4+7+14, atd. Takováto čísla se nazývají dokonalá.

Sudá dokonalá čísla můžeme hledat pomocí následující věty:

Dokázané vlastnosti dokonalých čísel:
  1. Každé dokonalé číslo končí buďto na dvojcifru 28 nebo na cifru 6, před níž stojí liché číslo,
  2. liché dokonalé číslo musí být větší než 10200, musí mít alespoň 8 prvočíselných dělitelů, z nichž aspoň jeden musí být větší než 300 000; je-li menšší nežž 109118, musí být dělitelné 6. mocninou některého prvočísla.
Druhá vlastnost ilustruje fakt, že matematici doposud nezjistili, zda vůbec lichá dokonalá čísla existují.

Linkuj.cz!

Přidej na Seznam

Žádné komentáře:

 

blogger templates | Make Money Online