neděle, srpna 27, 2006

Spitzer slavi trilete vyrociVesmírný dalekohled Spitzer pracující v infračervené oblasti spektra slaví tříleté výročí.

Během těchto tří let si připsal na své konto spoustu úspěchů, pozoroval centrální část Mléčné dráhy, objevil organické molekuly důležité pro vznik DNA v cizích planetárních systémech a podal nezvratný důkaz toho, že planety mohou vzniknout z pozůstatků mrtvých hvězd.

Podle většiny vědců představuje mise vesmírného dalekohledu Spitzer velký úspěch. Minimální požadavky na tuto misi byly totiž stanoveny na dva a půl roku.

sobota, srpna 26, 2006

Dukaz nekonecnosti prvocisel


Zajímavosti z teorie čísel 1

Myslím si, že by každý středoškolák (i základoškolák) měl znát definici provočísla. Pro jistotu ji zvopakuji. Prvočíslo p je každé přirozené číslo větší než 1, které má pouze dva dělitele: 1 a p.
Tedy prvočísla jsou např. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, .... . Je asi jasné, že prvočísel je nekonečně mnoho. Jak to ale dokázat?

Důkaz není vůbec složitý. Provede se sporem. Předpokládejme, že prvočísel je konečně mnoho, tedy p1, p2, ... , pn. Pak číslo

není dělitelné žádným z čísel pi , kde i = 1, ... , n, neboť při dělení je vždy zbytek 1. To znamená, že toto číslo je buď prvočíslem nebo je dělitelné nějakým dalším prvočíslem, které je větší než pn. Což je spor s předpokladem, takže prvočísel je nekonečně mnoho.

pátek, srpna 25, 2006

Nova definice planety

Mezinárodní astronomická unie na zasedání v Praze schválila novou definici planety a vyřešila tím dlouholetý problém statutu Pluta. Pluto se nyní stalo trpasličí planetou. Zde jsou schválené definice.

Planeta je nebeské těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost na to, aby se sformovalo do přibližně kulatého tvaru a vyčistilo okolí své dráhy. Tuto definici splňují planety, jak je známe ze základní školy kromě Pluta.

Trpasličí planeta je definována podobně. Její gravitace ovšem není dostatečná na vyčištění okolí svojí dráhy od menších těles. Trpasličí planeta navíc nesmí být měsícem jiného objektu.

Všechny další objekty patří do skupiny malých těles Sluneční soustavy.

Zdroj - IAU.

čtvrtek, srpna 24, 2006

Primy dukaz temne hmoty

Kombinovaný obrázek dokazující existenci temné hmoty
V poslední době se objevily dvě zajímavé zprávy týkající se temné hmoty a temné energie.

Temná hmota se odlišuje od normální, zářivé hmoty tím, že není přímo opticky pozorovatelná. Na její přítomnost často ukazuje pohyb normální zářivé hmoty, či efekt gravitační čočky. Bez přítomnosti temné hmoty nelze často vysvětlit pozorovanou dynamiku členů galaktických kup - rychlost pohybu jednotlivých členů je mnohem vyšší než rychlost, která by odpovídala pozorované hmotnosti kupy.

Obrázek - kupa galaxií 1E 0657-56, představující srážku dvou galaktických kup, je výsledkem práce odborníků, kteří stojí za Chandrou, HST, VLT, Magellanem. Růžová barva představuje horký plyn, zářící v rentgenové části spektra, který byl po srážce zbržďen odporem prostředí. Bílá a oranžová barva odpovídá viditelné části spektra. Nejzajímavější je asi modrá barva zobrazující místa s výskytem temné hmoty. Tato místa byla určena pomocí již zmíněného efektu gravitační čočky - zakřivování světla, které pochází z objektů ležících daleko v pozadí.

Na obrázku tedy vidíme oddělení temné, a normální, zářivé hmoty. Toto oddělení nejde jinak vysvětlit než výskytem temné hmoty.

Velkou část vesmíru (70 % hm.) podle dosavadních teorií má tvořit temná energie. Ta je ještě záhadnější podstaty než temná hmota. Možná se ale bez ní můžeme obejít - stačí pozměnit gravitační zákon ve velkých vzdálenostech, jak to provedli vědci z Fermilabu a z University College London. Nejlepší na tom je, že Einsteinova obecná teorie relativity, která popisuje gravitaci jako zakřivení časoprostoru, stále zůstává v platnosti.

Zacinam psat svuj blog o vede a technice

Tento blog bude zaměřen na aktuální novinky ze světa vědy a techniky, s větším zaměřením na astrofyziku. Občas se budu také zabývat globální politikou a dalšími oblastmi, které mě aktuálně zaujmou.
 

blogger templates | Make Money Online