sobota, června 23, 2007

Nalezení hodnot kořenů polynomu

Velmi často se v matematice a dalších přírodních vědách dostaneme do situace, kdy potřebujeme nalézt kořeny nějakého polynomu. Polynomem budeme rozumět výrazPolynom (mnohočlen) má jednu velmi hezkou vlastnost: v každém bodě uzavřeného intervalu je spojitý. Uvažujme polynom

Nalezněme všechny jeho reálné kořeny. Nejprve určeme intervaly, kde se kořeny mohou nacházet, viz minulý příspěvek. Platí: A=10, B=10 ( ξk, k=1,2,3 jsou kořeny)

Tedy kořeny našeho polynomu mohou ležet pouze ve dvou intervalech: I1= [-11,4/9] nebo I2=[4/9,11]. Nyní se budeme snažit najít nějaký menší podinterval intervalu I1 nebo I2, kde leží nějaký kořen. Spočítáme pak pomocí Hornerova schématu hodnoty polynomu v krajních bodech uvažovaného podintervalu a pokud bude platit, že hodnoty polynomu v krajních bodech mají opačná znaménka, pak máme jistotu, že v uvažovaném intervalu leží alespoň jeden kořen.

Spočítejme např. hodnoty polynomu v -4,-3,-2,-1 a 0.4444, 1.4444, 2.4444 a 3.4444, vyjde

aOdsud vyplývá, že -4 je jedním z kořenů, neboť P(-4)=0. Dále vidíme, že hodnota polynomu na 0.4444 je kladná a na 1.4444 je záporná, takže v intervalu [0.4444 , 1.4444] musí ležet kořen a podobně i v intervalu [1.4444 , 2.4444] leží také kořen. Nyní můžeme použít nějakou numerickou metodu. Pro polynomy je vhodná zejména Newtonova metoda. Newtonova metoda se zapisuje ve tvaru

Tedy Newtonova metoda generuje posloupnost x0, x1, x2, ..., která za určitých předpokladů (funkce je spojitá na daném intervalu, který je dostatečně malý a má zde kořen a spojité derivace až do druhého řádu) konverguje k přesné hodnotě kořene polynomu.

Newtonova metoda se také nazývá metoda tečen, neboť xk+1 představuje průsečík tečny polynomu P (na obrázku je obecná funkce f) v vodě xk s osou x. Viz Obrázek (x0 je počáteční aproximace, x1 je náš průsečík, ve kterém se sestrojí další tečna)Zkusme vypočítat Newtonovou metodou přibližnou hodnotu kořene našeho polynomu uvnitř intervalu [0.4444 , 1.4444]. Jako počáteční aproximaci zvolme levý krajní bod intervalu tedy x0 = 0.4444, další aproximace je rovna


a další aproximace: x2 = 0.9928, x3 = 1.0000 a x4=1.0000. Dosazením 1 do předpisu polynomu P zjistíme, že 1 je skutečně kořen. Zcela analogicky zjistíme, že kořenem je i 2.

Newtonova metoda (pro polynomy) vytváří posloupnost, která konverguje k přesné hodnotě kořene, za předpokladu dobře zvolené počáteční aproximace. Za počáteční aproximaci, se volí nejčastěji krajní bod nějakého malého intervalu [a,b] pro který platí : P(a) · P(b) < 0, tedy hodnoty polynomu v krajních bodech mají opačná znaménka.

Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha

neděle, června 17, 2007

Klimatické změny a kosmické zákonitosti

V současné době média věnují neuvěřitelný prostor novému fenoménu - tzv. globálnímu oteplování. Média a většina klimatologů tvrdí, že s velkou pravděpodobností je jisté, že za to může člověk. No dobře, člověk může za spoustu věcí, ale v porovnání s přírodou a vesmírem je velmi malým faktorem.

Mezi největší klimatické změny na naší planetě patřily bezesporu doby ledové, tzv. glaciály spjaté s rozmachem studeného a chladného klimatu, kdy např. ledovce expandovaly v Severní Americe až k 40. rovnoběžce. Ledové doby zpočátku trvaly asi 40 tisíc let, ale v době před jedním milionem let se prosazuje cyklus, jehož ledová doba trvá v průměru 100 tisíc let a meziledová doba asi 20 tisíc let. Za těmito klimatickými změnami určitě nestál člověk, ale pravidelné kosmické zákonitosti.

Zemské klima dlouhodobě závisí především na množství energie, které získá ze slunečního záření a dále taky na skleníkovém efektu (bez sklenikového efektu by nikdy nevznikl inteligentní suchozemský život). Množství získané sluneční energie, jak ukázal srbský geofyzik Milutin Milankovič, závisí na parametrech dráhy Země kolem Slunce, které se v čase mění.


Základní klimatické cykly:

  1. Sklon zemské osy se mění v periodě 40 tisíc let v rozmezí až 21,8 – 24,4° a snižuje se o polovinu úhlové vteřiny (0,00013°) za rok. Maxima dosáhl před 10 tisíci lety. Má vliv na pozici polárních kruhů a tropických obratníků. Cyklus 40 tisíc let je charakteristický pro teplé a chladné oscilace svrchního pliocénu a starého pleistocénu před 2,5 – 1 milionem let.
  2. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze, jejíž excentricita (výstřednost) se mění od nuly (kruhová dráha) do 0,06 v cyklu necelých 100 tisíc let. V průběhu posledních 100 tisíc let dosahovala excentricita hodnotu 0,02 nebo méně. Současná hodnota je 0,0167 a maximum 0,019 dosazené před 10 tisíci lety bylo velmi nízké. Podstatná maxima se odehrávala před 110, 200, 300, 600, 700 a 960 tisíci lety. Menší maxima před 400, 500, 800 a 880 tisíci lety. Stotisícový klimatický cyklus ovládá klima posledního milionu leta přehlušuje důležitější čtyřicetitisícový cyklus, pravděpodobně proto, že ledovce narostly do takových rozměrů, že teplotní setrvačnost systému potlačila kratší cyklus. Při vysoké excentricitě je sezónní rozdíl v množství sluneční energie mezi perihelionem a aphelionem až 30 %, v současné době dosahuje asi 7 %, při kruhové dráze je nulový.
  3. Třetí cyklus, precese, se odehrává v cyklech přibližně 19 a 21 tisíc let. Důležité je, že každá světová šířka reaguje poněkud odlišně na každý ze tří základních Milankovičových parametrů. Např. hladiny jezer na Sahaře nejvíc reagují na precesní cyklus přibližně 21 tisíc let, zatímco severský ledovec je řízen nejdelším cyklem.
Sklon Zemské osy a Precese

Sklon Zemské osyPrecese

Zdroje a další informace
www.vesmir.cz ; en.wikipedia.org ; Doba ledová

Linkuj! Přidej do záložek na Jagg! pošli na vybrali.sme.sk Návštěvní kniha

 

blogger templates | Make Money Online